Tạm dừng tổ chức Lễ hội Quán Thế âm - Ngũ Hành Sơn 2020 04/03/2020

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa quyết định tạm dừng triển khai tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn 2020 nhằm 19/2 Âm lịch, đến khi có chỉ đạo mới.

Theo UBND quận Ngũ Hành Sơn, trong các năm qua, Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn được tổ chức thành công đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng hình ảnh quận, thành phố.

le-hoi-qta-1

Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm thu hút hàng ngàn người dân, Phật tử, du khách

Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, quận Ngũ Hành Sơn yêu cầu các chùa trên địa bàn quận không tổ chức các hoạt động tập trung đông người. UBND quận Ngũ Hành Sơn cũng chỉ đạo tạm ngừng tổ chức các lễ hội (kể cả các lễ hội tôn giáo) chưa khai mạc, mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn tạm dừng mọi hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công) tại Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Di tích K20 (phường Khuê Mỹ) đến khi có chỉ đạo mới. Ban quản lý các di tích được yêu cầu chủ động thông báo đến dân và du khách, tuyên truyền đeo khẩu trang và các phương pháp phòng chống bệnh dịch khi tham quan di tích. Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi việc tạm hoãn các hoạt động lễ hội đến người dân và du khách.

Han Bang (tamnhin)       

https://tamnhin.net.vn/tam-dung-to-chuc-le-hoi-quan-the-am-ngu-hanh-son-2020-85606.html


Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch