Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh 26/12/2019

Trong thời gian vừa qua, một số vi phạm quy định sử dụng thuốc, cấp phát nhầm thuốc, thuốc hết hạn sử dụng cho người bệnh... đã xảy ra tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các vi phạm tái diễn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh.

thuoc-1

Ảnh minh họa

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng Y tế ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục vi phạm trong thực hiện quy định bảo đảm sử dụng thuốc an toàn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giám đốc các bệnh viện tăng cường chỉ đạo việc xây dựng đầy đủ và giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy trình liên quan đến sử dụng thuốc do Hội đồng Thuốc và Điều trị thông qua và Giám đốc bệnh viện phê duyệt theo quy định tại Thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện.

Đồng thời, các bệnh viện tăng cường hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện, xác định và phân tích các vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc, có giải pháp can thiệp kịp thời; Quy trình cấp phát thuốc từ khoa Dược đến người bệnh nhằm bảo đảm thuốc được sử dụng đúng, an toàn theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện.

Các bệnh viện tổng hợp thuốc tại khoa lâm sàng, công khai sử dụng thuốc hàng ngày, cấp phát thuốc cho người bệnh theo quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; bảo đảm sử dụng thuốc và theo dõi dùng thuốc theo quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

Các đơn vị có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cho các cá nhân và đơn vị tổ chức thực hiện tốt và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

PV (tamnhin)   

https://tamnhin.net.vn/bo-y-te-yeu-cau-chan-chinh-viec-su-dung-thuoc-trong-co-so-kham-chua-benh-82872.html


Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch