Tòa án châu Âu quyết định những gì Facebook có thể cho cả thế giới xem 04/10/2019

Một vụ kiện chống lại những chính sách xóa bài đăng của Facebook tại Tòa Công lý châu Âu có thể sẽ ảnh hưởng tới người dùng trên toàn thế giới.
Trong phán quyết tuyên vào ngày 3/10 vừa qua, tòa án buộc Facebook phải xóa nội dung trên toàn thế giới nếu tòa án cho rằng nội dung đó là bất hợp pháp, bất kể sự thật rằng những nền pháp luật khác nhau có quy định khác nhau và nội dung đó có thể không phải bất hợp pháp ở tất cả các nước.

Phán quyết này được đưa ra từ vụ kiện xâm hại danh dự do Eva Glawisching-Piesczek, một lãnh đạo của Đảng Austria Greens, đâm đơn. Cũng như mọi vấn đề chính trị khác trên mạng xã hội, một người dùng đã đăng một bài viết trên Facebook với những lời lẽ nặng nề. Glawsiching-Piesczek sau đó đã yêu cầu Facebook xóa bỏ bài viết mà các tòa án ở Áo cho là xâm hại danh dự, nhưng mạng xã hội này đã từ chối.

Glawisching-Piesczek sau đó đã kiện mạng xã hội này lên Tòa Công lý châu Âu, và thắng kiện. Vụ kiện này vượt ra khỏi biên giới quốc gia, với việc chính trị gia người Áo kiện trụ sở Facebook tại châu Âu, đặt ở Ireland. Và với việc Tòa Công lý châu Âu là tòa án có thẩm quyền cao nhất trong Liên minh châu Âu, Facebook không còn khả năng kháng cáo lên một cơ quan nào cao hơn nữa.

Tòa án buộc Facebook phải loại bỏ nội dung xâm hại danh dự nếu bài đăng đó được xác định là bất hợp pháp tại châu Âu. Mạng xã hội này cũng không thể chỉ giới hạn tiếp cận với nội dung đó cho những người sống ở châu Âu, mà phải xóa bỏ hoàn toàn nội dung này trên toàn thế giới.

Quyết định này không cho phép Facebook chủ động với việc xác định địa điểm đăng bài và xóa bài, mà buộc mạng xã hội này phải hành động trên quy mô toàn thế giới, bất kể những quy định khác nhau về xâm hại danh dự ở các quốc gia khác nhau trên thế giới. Facebook cũng phải xóa bỏ những bài đăng lại, hay có nội dung tương tự.

Trong vụ kiện, Facebook biện hộ rằng việc xóa bài viết trên toàn thế giới là việc làm hạn chế quyền tự do ngôn luận ở các quốc gia với luật pháp khác nhau. Các bài viết nêu tên các chính trị gia không hề hiếm gặp trên mạng xã hội trong bối cảnh chính trị hiện này, nhưng với phán quyết này, nếu một tòa án ở châu Âu xác định nội dung đó là bất hợp pháp, bài viết phải bị xóa bỏ hoàn toàn.

Theo chỉ thị của Liên minh châu Âu về thương mại điện tử, các mạng xã hội không phải chịu trách nhiệm nếu họ không biết về thông tin đó hay có thực hiện các hành động nhằm xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa nội dung đó. Tòa án đã được yêu cầu diễn giải điều luật đó được áp dụng như thế nào khi mạng xã hội trực tiếp nhận được yêu cầu phải xóa bỏ nội dung, khi tuyên rằng nội dung đó không chỉ bị buộc xóa bỏ, mà còn là xóa bỏ trên toàn thế giới.

Sức Khỏe

Sức Khỏe

Mời bạn đọc

Kinh nghiệm Du lịch

Kinh nghiệm Du lịch